Inloopavond Parkeren BurenStad

Maart 2016  – De BV Buren en de gemeente Buren nodigen u uit voor een inloopavond over het plan om het parkeren in de stad Buren beter te regelen op:  donderdag 17 maart 2016 van 19,30 uur tot 21.00 uur in Grand Café De Hofhouding aan de Onderdreef in Buren. U bent van harte welkom om binnen te lopen.

Achtergrond

In het najaar 2015 is de riolering van de Buitenhuizenpoort vernieuwd. Dit najaar wordt de Buitenhuizenpoort definitief ingericht. De volgende stap is de herinrichting van de Onderdreef. Op 5 april aanstaande behandelt de gemeenteraad een voorstel dat budget voor de herinrichting van de Onderdreef beschikbaar stelt.
Bij de herinrichting van de Onderdreef zullen 30 extra parkeerplaatsen worden aangelegd. De weg wordt iets verlegd , waardoor er aan twee zijden ruimte komt voor parkeren. De gemeente en de BV Buren bespraken de herinrichting van de Buitenhuizenpoort en de Onderdreef al eerder met de aanwonenden: Beide ontwerpen liggen vast en kunt u tijdens de inloopavond inzien . Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de uitvoering van de plannen.

In het raadsvoorstel is ook een plan opgenomen om de bebording voor het parkeren aan te passen. De parkeermogelijkheden worden anders aangegeven, waardoor er veel borden weg kunnen. Wat dit betekent bespreken we graag met u.

Onderwerp van de bijeenkomst: Parkeren stad

Het voorstel is om 35 parkeerverbodsborden weg te halen en op de straat aan te geven waar men mag parkeren. Een parkeerverbod-zone regelt dan dat er niet buiten de vakken geparkeerd mag worden. Dit sluit aan bij één van de doelen uit het uitvoeringsprogramma; ‘opwaarderen voorzieningen openbare ruimte’. Door het aantal verkeersborden in de stad te verminderen verbetert het aanzien van de stad.

Inzet van dit voorstel is niet het verminderen of het opheffen van parkeerplekken. Door het parkeren op straatniveau aan te geven wordt duidelijker waar geparkeerd kan worden . De bereikbaarheid van woningen door hulpdiensten verbeteren we daardoor BV Buren en de gemeente willen deze inloopb ijeenkomst gebruiken om dit voorstel met de bewoners uit te werken tot een definitief ontwerp. Het gaat immers om uw eigen woon- en/of werkomgeving.

Heeft u nog vragen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met Bert Sielias of Tanja van Wolferen van de gemeente Buren, telefoon 140344.

Wij zien u graag op 17 maart in Grand Café De Hofhouding

Met vriendelijke groet, BV Buren en de gemeente Buren

Bron: BurenStad

ontworpen door Wessel Huising in opdracht van Grand Café De Hofhouding - alle rechten voorbehouden